יום שבת, 25 בדצמבר 2021

יתגייס לצבא למרות העברתו לצ'ילה ?

בית המשפט העליון הכריע בימים אלו בעתירה שהוגשה נגד שלטונות צה"ל ולאור החלטות שניתנו ביחס לעתור על ידי בית המשפט לענייני משפחה.

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

·    מיכאל פן למעצר בית, לא יוסגר בינתיים לארה"ב תיווך ...

·    שדדו את כספם של מתלוננים אשר באו לרכוש מהם מטבעות ...

·    פסילת שופט ועטיית מסכה במרחב הציבורי

עניינה של העתירה בבקשת העותר כי המשיבים 2-1, צה"ל ומפקד יחידת מיטב, יבטלו את צו הגיוס שהוצא לעותר לפיו עליו להתייצב לשירות חובה ביום 26.12.2021 (להלן: צו הגיוס). כן מבוקש צו ביניים האוסר על המשיבים לגייס את העותר לשירות צבאי.

ביום 24.9.2020, העותר פנה לשלטונות הצבא בדרישה לבטל את גיוסו וליתן לו פטור משירות ביטחון. ביום 17.11.2020, התקבלה תגובת המשיב 2 כי בשל חריגות המקרה של העותר ובהתחשב בהליכים המשפטיים המתנהלים (כפי שיפורט להלן), על העותר להתייצב לריאיון בלשכת הגיוס כדי לבחון את טענותיו, כאשר במסגרת הריאיון תידון בהרחבה שאלת מעמדו של העותר מול צה"ל ובכפוף לתוצאות הריאיון ייקבע המשך הטיפול בנושא. בעתירה נכתב כי העותר התייצב ביום 22.11.2020 לריאיון.

בינואר 2021 נשלח לעותר צו הגיוס כשמועד הגיוס הוא 29.12.2021. ביולי 2021 נשלח צו גיוס שהקדים את מועד הגיוס בשלושה ימים, היינו ליום 26.12.2021. ביום 10.11.2021, שלח העותר מכתב דרישה נוסף לשלטונות הצבא לבטל את צו הגיוס וליתן לו פטור כאמור.

לעמדת העותר, החלטת המשיבים לגייסו אינה סבירה. זאת, בשל ההליכים המשפטיים המתנהלים בעניין משפחתו: פסק דין שניתן בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים קיבל תביעה שהגישה אמו של העותר ואיפשר לה להגר למדינת צ'ילה עם ילדיה – כשהעותר הוא אחד מהם.

בג"צ קבע, כי דין העתירה להידחות על הסף מחמת השיהוי שנפל בהגשתה.

העתירה הוגשה קרוב לשנה לאחר שהוצא צו הגיוס וימים ספורים בלבד לפני מועד גיוסו של העותר, ומשכך היא לוקה בשיהוי משמעותי, מבלי שהעותר סיפק הסבר מבורר מדוע התעכב בהגשת העתירה (ראו, למשל: בג"ץ 5086/21 פלוני נ' מיטב לשכת מפקד לשכת גיוס (‏25.7.2021); בג"ץ 5064/19 לוי נ' היועץ המשפטי לממשלה (29.7.2019)).

סוף דבר, בג"צ קבע כי דין העתירה להידחות. ומשלא התבקשה תגובה, לא ייעשה צו להוצאות.

 

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי ותביעות ייצוגיות מאז שנת 2004.