יום שישי, 22 באוגוסט 2014

סוקרטס

ציטוטים מאת: סוקרטס

יום אחד בא אל סוקרטס אדם אחד ואמר לו, "שמע, סורקטס,
אני חייב לספר לך איך מתנהג חברך."
"רגע," קטע אותו סוקרטס, "לפני שאתה מספר לי את זה,
האם העברת את הדברים שאתה רוצה לספר לי דרך שלוש
המסננות?"
האיש הביט בו במבט מופתע. "מסננות?!" שאל.
המשיך סוקרטס ואמר, "כן, לפני שמדברים, תמיד צריך להעביר
את מה שרוצים לומר דרך שלוש מסננות. המסננת הראשונה היא
מסננת האמת. האם בדקת אם מה שאתה רוצה לספר לי הוא
אמיתי והאם אתה בטוח שהדברים מדויקים לגמרי?"
"לא," השיב האיש, "רק שמעתי שמספרים את זה ו.."
"נמשיך!" קרא סוקרטס. "המסננת השנייה היא מסננת המידה
הטובה. האם מה שאתה רוצה לספר לי הוא דבר טוב?"
"לא," השיב האיש. "לרוע המזל, הדברים אינם טובים כלל
וכלל. ההפך מזה הוא הנכון…"
"המממ!" המהם הפילוסוף. "בוא נבדוק בכל זאת גם את
המסננת השלישית, מסננת התועלת. האם יש תועלת בדברים
שאתה רוצה כל כך לספר לי?"
"תועלת? לא ממש…" השיב האיש.
"אם כך, בוא לא נדבר על זה עוד!" אמר סוקרטס. "אם מה
שאתה רוצה לספר לי הוא לא אמיתי, לא טוב ולא מועיל – אני
מעדיף לא לדעת במה מדובר, וגם לך אני מציע לשכוח את הסיפור
כולו.