יום חמישי, 26 ביוני 2014

חוסר תום לב בתביעה בעניין ספאם

       ת"ק 4860-09 מורנו נ' אינטרלוג'יק בע"מ:


"התובע לא עשה דבר להפסקת משלוחי המסרונים, ותחת זאת צבר ששה-עשר מסרונים על פני שנה, אשר הופסקו מיידית לאחר שהוגשה התביעה, וכך גם נודע לנתבעת שהתובע אינו מעוניין לקבלן. בנסיבות אלו, איני רואה כל הצדקה לפסיקת פיצוי כולשהו לתובע. גם לא ביחס למסרון הראשון. התביעה נדחית. לאור המסקנה שאליה הגעתי, ישלם התובע לנתבעת הוצאות בסך 1,000 ₪"