יום שישי, 8 במרץ 2024

בית הדין הרבני שלח את האישה למאסר

בית המשפט העליון אישרר את החלטת בית הדין הרבני לאסור אישה שלא מילא אחר הוראותיו.

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס- יש לך מניות וני"ע בבנק בישראל ?

כתב אישום בגין רצח הילד בפארק השעשועים

כתב אישום על עבירות נשק ותקיפת שוטרים

נדחתה עתירה לבג"צ בנוגע להסדר טיעון עם ח"כ אריה דרעי

כתב אישום נגד רונן סופר (52), מתנדב במשטרה, בגין ביצוע עבירות מין במתנדבת אחרת ששרתה עמו בתחנת המשטרה.

לא שמעתם ?!: מסלול בטוח": הוחרמו רכבי יוקרה בעוספיה ודלית אל כרמל

נדחתה עתירה נגד תיאטרון בית לסין

עניינו של ההליך דנן בהחלטת בית הדין הרבני האזורי בתל אביב-יפו (להלן: בית הדין) מיום 25.12.2023, אשר הועברה לעיוני בהתאם לסעיף 7א(ב) לחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט"ז-1956 (להלן: חוק כפיית ציות). בהחלטתו, הורה בית הדין על מאסרה של הנתבעת בתיק (אזורי ת"א) 965170/7 למשך 48 שעות עקב הפרות מרובות של החלטות בית הדין.

רקע הדברים

הרקע להליך מפורט בהרחבה בהחלטת הנשיאה (בדימ') א' חיות בבש"פ 3381/23 פלוני נ' פלונית (29.10.2023) (להלן: ההחלטה בעניין הקנסות), בקצרה ייאמר, שהתובע והנתבעת הם בני זוג לשעבר אשר מזה מספר שנים מנהלים הליכים משפטיים שעניינם, בין היתר, במשמורת על שני ילדיהם הקטינים (להלן: הקטינים) ובזמני השהות עמם. בתוך כך, בשנת 2015 טען התובע כי הנתבעת מונעת ממנו מלעמוד בקשר עם הקטינים, והנתבעת טענה בתגובה כי התובע סובל מבעיות נפשיות ומעמיד את הקטינים בסיכון. בהמשך אותה השנה הודיעו גורמי הרווחה שהנתבעת נמנעת מלהביא את הקטינים למפגשים עם התובע, ובשנת 2016 המליצו להעביר לתובע את המשמורת על הקטינים. בשנת 2017 קיבל בית הדין את המלצת גורמי הרווחה והורה על העברת הקטינים למשמורתו של התובע (יוער כי החלטה זו הושהתה לפרק זמן מסוים, אך בהמשך הורה בית הדין על חידוש תהליך העברת המשמורת). ביני לביני הגישה הנתבעת שתי עתירות לבית משפט זה, שבמסגרתן השיגה על התנהלותו והחלטותיו של בית הדין, אך אלו נדחו על הסף (בג"ץ 4923/22 פלונית נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים (20.10.2022); בג"ץ 4871/18 פלונית נ' בית הדין הרבני הגדול (2.7.2018)).

 

בחודש מאי 2022 הורה בית הדין על מינוי אפוטרופא לדין לקטינים (להלן: האפוטרופא), אך בחודש מרץ 2023 התברר כי הנתבעת טרם יצרה עמה קשר. בחודשים אפריל עד יוני 2023 הטיל בית הדין מספר קנסות על הנתבעת, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 7א לחוק כפיית ציות, וזאת בעקבות חוסר שיתוף פעולה מצד הנתבעת בכל הנוגע לקיום פגישות בינה לבין האפוטרופא וגורמי הרווחה (לפירוט ראו פסקאות 6-2 להחלטה בעניין הקנסות). כך, ביום 16.4.2023 חויבה הנתבעת בקנס חד פעמי בסך 2,000 ש"ח, אך קנס זה בוטל בהמשך על ידי בית הדין; ביום 3.5.2023 חויבה הנתבעת בקנס חד פעמי בסך 5,000 ש"ח, וכן בקנס מתמשך בסך 2,000 ש"ח עבור כל שבוע שבו הנתבעת "תעמוד במצב של הפרת ההחלטות (פגישות עם שירותי הרווחה ועם האפוטרופא עד להגשת עמדתם)" (להלן: הקנס המתמשך); ובימים 28.5.2023 ו-27.6.2023 חויבה בשני קנסות נוספים, בסך 6,000 ש"ח כל אחד, בהתאם לקנס המתמשך. הקנסות שבהם חויבה הנתבעת הובאו לעיונה של הנשיאה (בדימ') א' חיות, בהתאם לסעיף 7א(ב) לחוק כפיית ציות, וביום 29.10.2023 הורתה הנשיאה (בדימ') חיות על ביטול הקנס בסך 5,000 ש"ח, אך הותירה את יתר הקנסות על כנם. בהחלטתה זו ציינה הנשיאה (בדימ') חיות כי לא נמצאה הצדקה להתערב בקביעה שלפיה הנתבעת הפרה את החלטות בית הדין באופן שיטתי ומתמשך, באופן שפגע באופן ממשי בניהול ההליך.

כעולה מהתייחסות היועץ המשפטי לשיפוט הרבני מיום 28.12.2023 (להלן: היועץ לשיפוט הרבני או היועץ; ו-התייחסות היועץ, בהתאמה), ביום 21.6.2023 הורה בית הדין לצדדים לפנות ל-"מכון שלם" ולבצע בדיקת מסוגלות הורית תוך שבוע, אך בחלוף כחודש ימים, ביום 23.7.2023, עדכן המכון כי הנתבעת לא יצרה עמו קשר. בו ביום הורה בית הדין לנתבעת להבהיר תוך שבוע מדוע היא מסרבת לשתף פעולה עם המכון, ולעדכן האם התקיימו בתקופה האחרונה מפגשים בין הקטינים לבין האפוטרופא או גורמי הרווחה. כפי שעולה מהתייחסות היועץ, הנתבעת לא הגישה תגובה לגופו של עניין, ומשכך הורה בית הדין בתחילת חודש אוגוסט 2023 על קיום דיון לפי סעיף 6(2) לפקודת בזיון בית המשפט (להלן גם: הפקודה). הדיון נקבע ליום 11.9.2023, אך נדחה בהמשך ליום 25.12.2023. ביום 24.12.2023, ערב הדיון, דחה בית הדין בקשה שהגיש בא כוח הנתבעת לדחיית מועד הדיון, תוך שצוין, בין היתר, כי ביכולתו של בא כוחה לשלוח עורך דין אחר ממשרדו, כפי שעשה בדיונים קודמים.

הנתבעת התייצבה לדיון ביום 25.12.2023 ללא בא כוחה, ובפתחו ביקשה כי יינתן לה ייצוג משפטי (פרוטוקול הדיון מיום 25.12.2023, בעמ' 1, ש' 3) – אך בית הדין חזר וציין כי ניתן היה לשלוח עורך דין אחר ממשרדו של בא כוחה. לגופו של עניין ציין בית הדין כי הנתבעת "לא מאפשרת [לתובע – ע' פ'] לראות את הילדים גם לא במרכז קשר" (שם, בעמ' 1, ש' 15-13). עוד צוין כי טרם הדיון יצר בית הדין קשר עם גורמי הרווחה ועם האפוטרופא, אשר מסרו כי הנתבעת לא יצרה עמם קשר "כמה חודשים" (שם, בעמ' 1, ש' 15). נוכח האמור, הורה בית הדין לנתבעת לנמק מדוע לא יוטלו עליה "קנס כספי ומאסר" בגין התנהלותה (שם, בעמ' 1, ש' 16). במסגרת הדיון טענה הנתבעת כי היא אינה מתנגדת לקיום מפגשים במרכז קשר, אך מנגד טענה, בין היתר, כי התובע "רוצה להרוג אותם [את הקטינים – ע' פ']" (שם, בעמ' 2, ש' 39). בהמשך לכך שאל בית הדין את הנתבעת מה כתובת המגורים שלה, והבהיר שביכולתה למסור את הכתובת באופן חסוי. הנתבעת לא נענתה להוראה, וחלף זאת חזרה על בקשתה לייצוג משפטי ועל טענתה שהיא אינה מתנגדת לקיום המפגשים במרכז קשר. לאחר מכן מתועדים חילופי הדברים הבאים:

"בית הדין: [...] אפשר ללכת איתך רק בכח, רק בגלגול האחרון אנחנו מנסים להביא למרכז קשר ולא הצלחנו, [ה]החלטה היא כזו, אנחנו קונסים אותך כספית על הסירוב שלך, ובנוסף מוציאים צו מאסר של 48 שעות, אנחנו נתחשב בך, הצו הזה יחול רק בעוד שבועיים, אם בשבועיים האלו אנחנו נקבל אישור משירותי הרווחה שיצרת איתם קשר, ואת זו שצריכה ליזום ולהתחנן שיקבלו אותך אנחנו נבטל את הצו.

[הנתבעת – ע' פ']: אבל שהוא גם ייענש על מה שהוא שיקר ואז לא צריך מאסר.

בית הדין: אנחנו משהים את הצו למשך שבועיים, אולם כדי שהשוטרים ידעו לאן להגיע אנחנו צריכים את הכתובת שלך, ואם את לא רוצה למסור לנו את הכתובת שלך המעצר יתחיל מעכשיו, את רוצה להביא את הכתובת שלך או לא?" (שם, בעמ' 3, ש' 69-61).

בתגובה לכך חזרה הנתבעת על בקשתה לייצוג משפטי. בית הדין השיב כי המאסר יחל באופן מידי, אך הדגיש כי ביכולתה של הנתבעת – גם באותו שלב – לשנות את עמדתה ולמסור את כתובתה באופן חסוי על מנת לעכב את ביצוע המאסר. הנתבעת חזרה פעם נוספת על בקשתה לייצוג, ובית הדין ציין כי יהיה לה ייצוג משפטי בכלא. בתום הדיון נתן בית הדין החלטה שבה קבע, בין היתר, כי הנתבעת "מפרה באופן מתמיד ושיטתי" את ההחלטות שהורו לה לשתף פעולה עם גורמי הרווחה והאפוטרופא, ואשר נועדו לאפשר מפגשים של התובע עם הקטינים, וזאת "לאחר שנים שהיא מנעה זאת" (בעמ' 1 להחלטה מיום 25.12.2023). בית הדין הוסיף כי התובע לא ראה את הקטינים מזה מספר שנים, וכי הנתבעת אמנם ציינה שתשתף פעולה אך חברי ההרכב "מתקשים להאמין לדבריה" (שם). עוד הודגש כי הנתבעת סירבה למסור את כתובת מגוריה, אף לא באופן חסוי – "דבר שלא יאפשר מתן צו מאסר עתידי, מאחר והמשטרה לא תוכל לבצעו" (שם). לפיכך הורה בית הדין על מאסרה של הנתבעת למשך 48 שעות מכוח סעיף 7א לחוק כפיית ציות, וכן הורה על העברת החלטתו "בדחיפות" לבית משפט זה. עוד צוין בהחלטה כי "[הנתבעת – ע' פ'] טענה שהיא לא מיוצגת, אך בית הדין דחה טענה זו, מאחר ובקשת ב"כ מאתמול נדחתה בהחלטה מנומקת [...]" (שם, בעמ' 2).

 

בו ביום הורה בג"צ לצדדים וליועץ לשיפוט הרבני להתייחס להחלטת בית הדין מיום 25.12.2023, וכן הורה על עיכוב ביצוע מאסרה של הנתבעת עד להחלטה אחרת. לשלמות התמונה יצוין כי למחרת, ביום 26.12.2023, נתן בית הדין החלטה שבה צוין כי צו המאסר הוחל באופן מידי עקב סירובה של הנתבעת למסור את כתובת מגוריה, אך מכיוון ששיקול זה אינו רלוונטי עוד – נוכח ההוראה בדבר עיכוב ביצוע המאסר – החליט בית הדין "להקפיא", כדבריו, את צו המאסר, על מנת לאפשר לנתבעת להוכיח שיתוף פעולה בכך שתתייצב במשרדי הרווחה והאפוטרופא. כמו כן הורה בית הדין לנתבעת למסור את כתובת המגורים שלה תוך 24 שעות, בקבעו כי סירוב מצדה ייחשב כביזיון בית הדין.

בהמשך לכך, בחודש ינואר 2024 הודיעה הנתבעת כי נוצר קשר בינה לבין גורמי הרווחה בנוגע לתיאום מועדים. אולם, ביום 2.2.2024 עדכן היועץ לשיפוט הרבני כי גורמי הרווחה עדכנו את בית הדין שלאחר "עשרות ניסיונות" ליצור קשר עם בא כוחה של הנתבעת, נמסר מטעם משרד בא כוחה כי "התאריכים שניתנו אינם מתאימים לעיסוקי [הנתבעת – ע' פ'] והפגישה תוכל להיערך רק לקראת סוף חודש פברואר בשעות הצהריים בלבד" (סעיף 5 להודעת היועץ מיום 2.2.2024). עוד צוין כי גורמי הרווחה הדגישו שהנתבעת "באמצעות בא כוחה עושה ככל יכולתה בכדי להימנע מפגישה במחלקת מעברים" (שם); וכי הנתבעת לא התייצבה לשני דיונים שנקבעו בבית הדין לסוף חודש ינואר 2024. ביום 7.2.2024 הוסיף היועץ ועדכן כי הנתבעת לא התייצבה גם לדיון שנקבע ליום 5.2.2024, וצירף להודעתו החלטה שנתן בית הדין ביום 6.2.2024. בהחלטה זו ציין בית הדין כי הדיון נקבע "לפי פקודת בזיון ביהמ"ש לאור הפרה מתמשכת של הוראות בית הדין בענין הילדים, וכמו כן הפרתה [של הנתבעת – ע' פ'] את הוראת בית הדין למסור את כתובת מגוריה" (בעמ' 1 להחלטה מיום 6.2.2024). בית הדין ציין בהחלטתו כי חלפו 39 שבועות מאז הטלת הקנס המתמשך, וכי הנתבעת חויבה בקנסות בסך 12,000 ש"ח. נוכח המשך הפרת ההחלטות חייב בית הדין את הנתבעת בקנס בסך 66,000 ש"ח נוספים מכוח הקנס המתמשך, וכן בהוצאות לטובת אוצר המדינה ולטובת התובע בסך כולל של 5,700 ש"ח.

 

טענות הצדדים והיועץ לשיפוט הרבני

בהמשך להחלטה מיום 25.12.2023 הגישו הצדדים והיועץ לשיפוט הרבני את התייחסויותיהם להחלטת בית הדין בעניין המאסר. הנתבעת מלינה, בין היתר, על סירובו של בית הדין לאפשר לה לקבל ייצוג משפטי במהלך הדיון מיום 25.12.2023, ולטענתה העובדה שלא הייתה מיוצגת בעת הדיון מוליכה למסקנה כי יש להורות על ביטול המאסר. זאת, נוכח אופיו המעין-פלילי של ההליך לפי פקודת בזיון בית המשפט, ובהיקש מהחובה למנות סנגור לנאשם בפלילים כאשר קיימת אפשרות שיוטל עליו עונש מאסר בפועל (סעיף 15(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982). עוד נטען כי הנתבעת העבירה מספר שעות מאחורי סורג ובריח לפני שהודעה על מאסרה נמסרה לבית משפט זה. לגופו של עניין, הנתבעת סבורה כי המאסר הוטל עליה בעקבות סירובה למסור לבית הדין את כתובתה, ולטענתה סירובה נבע מחשש שמא התובע יפגע בה ובקטינים. עוד מטילה הנתבעת ספק באפשרות למסור את כתובתה באופן חסוי, שכן לטענתה התובע "מקיים ערוץ תקשורת 'פרטי' עם בית הדין" (סעיף 114 להתייחסות מיום 14.1.2024). מכל מקום מוסיפה הנתבעת כי "עונש המאסר שהושת עליה אין בו כדי להועיל, כי גם בעתיד הנתבעת לא תעמיד בשום צורה ודרך את ילדיה בסכנה מפני מסוכנותו המוכחת של התובע" (שם, סעיף 111). כמו כן טוענת הנתבעת כי בית הדין מפגין כלפיה יחס עוין בעקבות הליך שהתנהל בעניינה בבית משפט לענייני משפחה, שבמהלכו – כך טוענת הנתבעת – הוכחה נכונות טענתה בדבר מצבו הנפשי של התובע. הנתבעת מעלה השגות על אופן ניהול ההליך בבית הדין, ומבקשת מבית משפט זה להורות על העברת הדיון בעניינה למותב אחר תוך ניהול ההליך מראשיתו.

התובע טוען כי הנתבעת גרמה לניכור הורי של הקטינים כלפיו, והוא מדגיש כי בית הדין הורה על מאסרה רק לאחר שהתברר כי הקנסות שהוטלו עליה לא הועילו. בדומה, היועץ לשיפוט הרבני סבור כי אין מקום להתערב במאסר שהוטל על הנתבעת, ולטענתו מדובר במקרה חריג של ניכור הורי ממושך וקשה. היועץ מדגיש כי המאסר הוטל על הנתבעת לתקופה מוגבלת וקצרה, לאחר שהפרה החלטות רבות של בית הדין, וכי בהמשך ניתנה לה הזדמנות נוספת לחזור בה ולהוכיח שיתוף פעולה – אך ללא הועיל. בנוסף, נטען כי בית הדין נתן דעתו לכך שמשפחתה של הנתבעת תוכל לטפל בקטינים בזמן תקופת המאסר.  

לבקשת הנתבעת, ביום 18.2.2024 התקיים דיון במעמד באי כוח הצדדים. במסגרת הדיון טען בא כוח הנתבעת, בין היתר, כי לא קדמה לצו המאסר החלטה ספציפית ומפורטת של בית הדין בדבר מסירת הכתובת או בדבר מועדים קונקרטיים לפגישות, וכי החלטת בית הדין מיום 25.12.2023 אינה מפרטת די הצורך את ההפרות שבעקבותיהן הוטל המאסר. עוד טען בא כוח הנתבעת כי ניתן היה לנקוט אמצעים חמורים פחות, וכי יש טעם לפגם בכך שבית הדין לא מסר הודעה בדבר המאסר ליועצת המשפטית לממשלה בהתאם לסעיף 6(3) לפקודת בזיון בית המשפט. במענה לשאלה אם הנתבעת מסכימה להיפגש עם האפוטרופא ועם גורמי הרווחה ולמסור לבית הדין את כתובתה, השיב בא כוח הנתבעת כי מרשתו מסכימה לקיום הפגישות אך חוששת למסור את כתובתה ואינה מסכימה לכך (פרוטוקול הדיון מיום 18.2.2024, בעמ' 5, ש' 34-23). לבסוף טען בא כוח הנתבעת כי מכיוון שמרשתו הודיעה על הסכמתה לקיום מפגשים בין הקטינים לתובע במרכז קשר, אין הצדקה להותיר את ההליך בבית הדין תלוי ועומד. באת כוח התובע, מצדה, טענה כי בית הדין התייחס כבר בחודש אוגוסט 2023 לאפשרות הטלת המאסר על הנתבעת, וכי הדיון שנקבע בבית הדין ליום 11.9.2023 נועד ליתן לה הזדמנות לנמק מדוע לא יוטל עליה מאסר מכוח פקודת בזיון בית המשפט. בא כוח היועץ חזר על הטענות שהובאו בהתייחסותו הכתובה, והוסיף, בין היתר, כי הודעה על המאסר לא נמסרה ליועצת המשפטית לממשלה מכיוון שצו המאסר הוקפא וטרם הפך בר-יישום.

לאחר שבג"צ עיין בחומר שהובא לעיונו ושקל את עמדות הצדדים והיועץ לשיפוט הרבני, הגעתי לכלל מסקנה כי אין מקום להתערב בהחלטה בעניין מאסרה של הנתבעת. סעיף 7א(א) לחוק כפיית ציות מקנה לבתי דין דתיים את הסמכויות שלפי סעיפים 7-6 לפקודת בזיון בית המשפט, ובכלל זה את הסמכות "לכוף אדם בקנס או במאסר לציית לכל צו שניתן על ידם והמצוה לעשות איזה מעשה או האוסר לעשות כל מעשה" (סעיף 6(1) לפקודה). בפסיקה פורטו דרישות פרוצדורליות ומהותיות להטלת סנקציה מכוח הפקודה ומכוח חוק כפיית ציות. כך, עובר להטלת הסנקציה יש ליתן למפר אפשרות להעלות טענות בנושא (בש"פ 7049/23 פלוני נ' פלונית, פסקה 13 (22.11.2023); ראו גם סעיף 6(2) לפקודה), ויש להטילה רק אם לא קיימת דרך לאכוף את הצו השיפוטי באמצעים פוגעניים פחות (ראו למשל: בש"פ 1478/20 פלוני נ' בית הדין הרבני, פסקה 38 (5.5.2020) (להלן: בש"פ 1478/20)). כמו כן נפסק כי הסנקציה נדרשת להיות מידתית, וכי לא מדובר בעונש בגין הפרות עבר אלא באמצעי שצופה פני עתיד, אשר נועד להביא את המפר לידי קיום הצו השיפוטי (שם; ע"פ 8287/14 פלונית נ' עו"ד פדר - מנהל מיוחד לנכסי החייבת, פסקה 13 (29.3.2015) (להלן: עניין פדר)). בכך, נפסק, "ראתה הפסיקה את הוראת הסעיף כהוראה 'אזרחית' שעניינה היחסים שבין הצדדים המתדיינים, ולא כהוראה 'פלילית' שעניינה ענישת המפר" (בש"פ 2137/16 פלונית נ' פלוני, פסקה כב (20.3.2017)), הגם שסנקציה לפי פקודת בזיון בית המשפט טומנת בחובה גם מאפיינים פליליים (רע"פ 4169/12 דן מיחזור בע"מ נ' מדינת ישראל, פסקה 22 (8.7.2013)).

בענייננו, בית הדין קבע במספר הזדמנויות שונות כי הנתבעת נמנעת באופן שיטתי מלקיים החלטות מרובות בעניין קיום פגישות עם גורמי הרווחה ועם האפוטרופא (ראו פסקאות 2-1 לעיל ופסקאות 6-1 להחלטה בעניין הקנסות). בעקבות זאת הוטלו על הנתבעת קנסות בסכומים משמעותיים מכוח פקודת בזיון בית המשפט, לרבות קנס מתמשך בגובה 2,000 ש"ח אשר הוטל עליה בחודש מאי 2023, עבור "כל שבוע נוסף שבו [הנתבעת – ע' פ'] תעמוד במצב של הפרת ההחלטות (פגישות עם שירותי הרווחה ועם האפוטרופא עד להגשת עמדתם)" (פסקה 4 להחלטה בעניין הקנסות). ואולם, קנסות אלו לא הועילו; כפי שתואר בפירוט לעיל, גם לאחר הטלתם הוסיפה הנתבעת להימנע מקיום החלטותיו של בית הדין במשך חודשים ארוכים. נסיבות אלו – בצירוף סירובה של הנתבעת למסור לבית הדין את כתובתה, ולו במעמד צד אחד, במהלך הדיון מיום 25.12.2023 – הובילו את בית הדין להורות על מאסרה לתקופה קצובה של 48 שעות. בהמשך, לאחר שביצוע ההחלטה בעניין המאסר עוכב בהחלטתי מיום 25.12.2023, בית הדין נתן לנתבעת הזדמנות נוספת לקיים את החלטותיו בעניין קיום הפגישות ומסירת כתובתה – אך הנתבעת התמידה בסירובה. רק בסוף חודש ינואר 2024 הודיעה הנתבעת על קביעת מועד לפגישה עם גורמי הרווחה – אשר תוכנן להתקיים לאחר הדיון מיום 18.2.2024 – אך גם בשלב זה חזרה הנתבעת על סירובה למסור לבית הדין את כתובתה.

בנסיבות אלו, שוכנעתי בקיומה של הצדקה להטיל על הנתבעת סנקציית מאסר מכוח חוק כפיית ציות. כמו כן סבורני כי משך המאסר הוא מידתי בנסיבות העניין (השוו: בש"פ 8958/22 פלוני נ' פלונית, פסקה 12 (22.1.2023); בש"פ 4266/18 פלונית נ' פלוני, פסקה 7 (31.5.2018); עניין פדר, פסקה 13). ודוק: אין בידי לקבל את טענת הנתבעת כי המאסר הוטל עליה אך ורק בשל סירובה למסור את כתובתה במעמד הדיון מיום 25.12.2023. מהשתלשלות העניינים שפורטה לעיל עולה כי הסיבה העיקרית להטלת המאסר הייתה אי הציות המתמשך להוראות בית הדין, אשר בא לידי ביטוי בהפרות חוזרות ונשנות של ההחלטות בעניין קיום מפגשים עם גורמי הרווחה והאפוטרופא, וכי ההוראה בדבר מסירת הכתובת שימשה אך כאמצעי להבטחת קיום ההחלטות בעניין המפגשים. מכל מקום ולמען הסר ספק, אין בידי לקבל את הטענה שלפיה המאסר אינו צפוי להיות אפקטיבי בנסיבות שבהן הנתבעת ממילא אינה מתכוונת להיעתר לדרישה למסירת כתובתה. בעבר נפסק כי "לעתים, במקרים חריגים, טענה בדבר חוסר יכולת לקיים את הצו במישור המעשי, בצירוף חלוף הזמן, עשויה להביא למסקנה כי הסנקציה שננקטה אינה אפקטיבית עוד" (בש"פ 1478/20, פסקה 53 (ההדגשה הוספה); ראו גם: ע"פ 491/20 אילוז נ' י.א מרכז מזון כפר תבור בע"מ, פסקאות 7-6 (28.1.2020)). בענייננו, איני סבור כי עלה בידי הנתבעת להוכיח שאין לה יכולת מעשית לקיים את ההוראה בדבר מסירת הכתובת, לא כל שכן לאורך זמן.

בג"צ לא סבר כי טענות הנתבעת לפגמים דיוניים בהחלטת בית הדין מצדיקות שינוי מן המסקנה שאליה הגעתי. באשר לטענה כי לא היה מקום להורות על מאסרה של הנתבעת בשל היותה בלתי מיוצגת בדיון מיום 25.12.2023: מבלי להביע עמדה בנוגע לטענתה העקרונית של הנתבעת בהקשר זה, איני סבור כי בנסיבות המקרה שלפנינו יש בטענה זו כדי להצדיק כשלעצמה את ביטול המאסר. כאמור, בתום הדיון מיום 25.12.2023 קבע בית הדין, כעניין שבעובדה, כי הנתבעת אכן הייתה מיוצגת – וזאת לאחר שבית הדין דחה בהחלטה מנומקת את בקשת בא כוח הנתבעת לדחיית מועד הדיון, אשר נקבע מראש לפי פקודת בזיון בית המשפט. לכך מצטרפת העובדה שלאחר עיכוב ביצוע המאסר ניתנו לנתבעת הזדמנויות נוספות לקיים את החלטות בית הדין ולהציג לפניו את טענותיה, ומהחומרים שהועברו לעיוני עולה כי הנתבעת הייתה מיוצגת בתקופה זו. גם בהליך שמתנהל לפניי הייתה הנתבעת מיוצגת, ובא כוחה טען בשמה במהלך הדיון שהתקיים לפניי ביום 18.2.2024. משכך, אין בידי לקבל את טענת הנתבעת שלפיה יש לבטל את המאסר מכיוון שהוטל עליה בעת שהייתה בלתי מיוצגת.

במהלך הדיון שהתקיים לפניי בג"צ טען בא כוח הנתבעת כי המאסר הוטל מבלי שקדמו לכך החלטות קונקרטיות שניתן היה לבחון את הפרתן. אולם, מהשתלשלות העניינים בהליך, אשר פורטה לעיל, עולה בבירור כי בית הדין הורה לנתבעת במספר הזדמנויות להיפגש עם גורמי הרווחה ועם האפוטרופא, והתריע כי הפרת הוראותיו ואי קיום המפגשים עלולים להוביל להטלת סנקציות מכוח פקודת בזיון בית המשפט. הנתבעת אף חויבה בסנקציה כספית מכוח הפקודה עקב הפרת החלטות בית הדין – וסנקציה זו אושררה על ידי הנשיאה (בדימ') א' חיות, אשר לא מצאה הצדקה להתערב "בקביעה כי הנתבעת הפרה את החלטות בית הדין באופן שיטתי ומתמשך" (פסקה 17 להחלטה בעניין הקנסות). בנסיבות אלו, הטענה שהחלטות בית הדין היו עמומות מכדי שיהיה ניתן לבחון אותן באספקלריה של פקודת בזיון בית המשפט, היא טענה מוקשית ואין בידי לקבלה (השוו: בש"פ 1478/20, פסקה 50).

באשר לטענה בעניין אי יידוע היועצת המשפטית לממשלה על הטלת המאסר, כמתחייב מהוראות סעיף 6(3) לפקודת בזיון בית המשפט: אין חולק כי הודעה כאמור לא נמסרה בענייננו על ידי בית הדין, אך איני סבור כי יש בנסיבה זו כדי להצדיק כשלעצמה את ביטול המאסר. זאת, בפרט בשים לב לכך שטענה זו של הנתבעת אינה תוקפת את החלטת המאסר עצמה, אלא את התנהלותו של בית הדין לאחר מתן ההחלטה; וכן בשים לב לכך שהודעה בדבר המאסר נמסרה לבית משפט זה כבר ביום 25.12.2023, ובסמוך לאחר מכן שוחררה הנתבעת ממאסר. רשמתי לפניי את הבהרת בא כוח היועץ כי ההודעה ליועצת המשפטית לממשלה לא נמסרה עקב עיכוב ביצועו של המאסר, אך במבט צופה פני עתיד אציין כי מן הראוי לשוב ולחדד את הנהלים בעניין מסירת הודעות על הטלת מאסר מכוח חוק כפיית ציות – הן לבית משפט זה, הן ליועצת המשפטית לממשלה.

לא נעלמו מעיני בית המשפט העליון הצהרת הנתבעת כי היא אינה מתנגדת לקיום מפגשים בין התובע לבין הקטינים במרכז קשר, והצהרת בא כוחה בדיון מיום 18.2.2024 שממנה עולה כי הנתבעת מסכימה להיפגש עם גורמי הרווחה ועם האפוטרופא. ואולם, התנהלותה של הנתבעת לאורך הדרך, ולמצער בתקופה שלאחר הטלת הקנס המתמשך, מובילה למסקנה כי לא די בהצהרות אלו כשלעצמן כדי להצדיק את ביטול סנקציית המאסר. כפי שנפסק בהקשר דומה: "מובן שבעל דין המוכן לקיים צו שיפוטי, אין צורך לכוף עליו את קיום הצו בהטלת סנקציה בהתאם לפקודת הבזיון. ברם, מילים לחוד ונכונות לחוד" (ע"פ 7174/09 רייפמן נ' ארז, פסקה 23 (21.9.2009); ראו גם: בש"פ 1478/20, פסקה 51). לצד האמור, ובשים לב לתכליתה של הסנקציה, מצאתי להורות כי החלטתי מיום 25.12.2023 בדבר עיכוב ביצוע המאסר תעמוד בתוקפה למשך שבועיים נוספים, במטרה ליתן לנתבעת הזדמנות נוספת להוכיח את נכונות הצהרתה ולהיפגש עם גורמי הרווחה ועם האפוטרופא. ככל שהנתבעת תסבור במהלך תקופה זו כי עמדה בהוראות בית הדין באופן שמצדיק את ביטול המאסר, ביכולתה לפנות בבקשה מתאימה לבית הדין, אשר יפעל בהקשר זה כחוכמתו. ככל שתידרש הנתבעת להתייצב לריצוי המאסר, פרק הזמן שאותו בילתה מאחורי סורג ובריח – עד לשחרורה בעקבות החלטה בדבר עיכוב ביצוע המאסר – ינוכה מתקופת המאסר שקבע בית הדין (בש"פ 6609/21 פלונית נ' פלוני, פסקה 10 (12.10.2021)).

 בשולי הדברים יוער כי הליך שנפתח בעקבות הודעה לפי סעיף 7א(ב) לחוק כפיית ציות, אינו האכסניה המתאימה להעלאת טענות ערעוריות בנוגע להחלטות שיפוטיות של בית הדין הדתי או בנוגע לאופן ניהול ההליך שבמסגרתו הוטלה הסנקציה (ראו למשל: בש"פ 7049/23 פלוני נ' פלונית, פסקה 18 (22.11.2023); בש"פ 3060/20 פלוני נ' פלונית, פסקה 13 (18.6.2020); בש"פ 7491/18 פלוני נ' פלונית, פסקה 7 (5.12.2018)); בש"פ 6004/92 דיוויס נ' מדינת ישראל (19.1.1993)). לפיכך אין מקום להידרש במסגרת ההליך שלפניי לטענות בנוגע להתנהלותו הדיונית של בית הדין או לתוכן ההחלטות שנתן לאורך השנים, או לבקשותיה של הנתבעת להעברת ההליך למותב אחר ולביטול החלטות שיפוטיות.

 

סוף דבר: החלטת בית הדין מיום 25.12.2023 תעמוד בעינה בכפוף לאמור בפסקה 17 לעיל, במובן זה שביצוע ההחלטה יעוכב למשך שבועיים, וככל שבית הדין לא יורה בתקופה זו על הפחתת תקופת המאסר או על ביטולה, תתייצב הנתבעת במזכירות בית הדין הרבני האזורי בתל אביב-יפו ביום 20.3.2024, לא יאוחר מהשעה 16:00, לשם ריצוי המאסר שהוטל עליה – בניכוי פרק הזמן שהעבירה במאסר ביום 25.12.2023.

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי וגישור מאז שנת 2004.יום חמישי, 29 בפברואר 2024

אישום נגד כומר שביצע עבירות מין בקטינים

 פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד הכומר טיאגו קרדוזו, אזרח ברזיל שביצע עבירות מין בחמישה קטינים במנזר בירושלים. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

 על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד עפרי מלצר מפרקליטות מחוז ירושלים (פלילי), הנאשם היה בקשר עם קטינים אשר השתייכו לקהילה של הכנסייה הקתולית בירושלים, ונהג להזמין אותם לבלות ולישון במנזר בו התגורר בעין כרם ולבצע בהם מעשים מגונים. באחד המקרים, התיידד הנאשם עם אמו של קטין המאובחן על הרצף האוטיסטי והיה מגיע להתארח בביתם והקטין היה מגיע אליו לביקורים במנזר. במהלך אחד הביקורים של הקטין במנזר צפו הנאשם והקטין בסרט ובמספר הזדמנויות ניסה הנאשם ואף ביצע בו מעשים מגונים. בביקור נוסף של הקטין במנזר ביצע בו הנאשם מעשה מגונה בכוח בעת שהקטין ניסה להרחיק אותו ממנו. במקרה אחר, במהלך אחד הביקורים במנזר של ארבעה קטינים כבני 12-14 ביצע בהם הנאשם מעשים מיניים בזמן ששהו בסלון במנזר.

 

כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירות של מעשה מגונה, מעשה מגונה בכוח ומעשה מגונה בקטין שטרם מלאו לו 16.

 יום ראשון, 14 בינואר 2024

הפרקליטות: להחמיר בעונשו של מבצע הלינץ' בעכו במהלך "שומר חומות"

 המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, הגישה הבוקר לבית המשפט העליון ערעור על גזר דינו של קוסאי עבאס (23), אשר הורשע במעשה טרור של ניסיון רצח, בעקבות חלקו בלינץ' שבוצע כלפי מור ג'אנאשווילי בעיר עכו, במהלך אירועי "שומת חומות". הפרקליטות סבורה כי אף שהוטל על עבאס עונש מאסר ממושך של 17 שנים, היה ראוי כי בנסיבות החמורות והאכזריות של המעשים, אשר נצרבו בתודעה הישראלית, ימוצה הדין עם הנאשם ויושת עליו עונש חמור יותר, בשים לב שהעונש המירבי על עבירה מן הסוג בה הורשע עומד על 25 שנות מאסר.

כזכור, כנגד עבאס הוגש כתב אישום לבית המשפט המחוזי בחיפה בגין אחד המקרים הקשים מאירועי "שומר חומות" - מעשה טרור של לינץ' אכזרי ואלים שבוצע כלפי מור ג'אנאשוילי, בלב העיר עכו על ידי עשרות אנשים –  רק בשל היותו יהודי. כתב האישום כלל תיאור פוגרום אכזרי שהוביל לפציעתו הקשה ולהשלכות קשות מנשוא על חייו של ג'אנאשווילי, אשר הוסטו ממסלולם עד ליום זה. עבאס היה מעורב בהפרות הסדר כבר מתחילתו של אותו הערב, כאשר יצא מביתו כשהוא רעול פנים על מנת לפרוק זעמו בצורה אלימה, ולבסוף השתתף בלינץ' שבו היה חלק מהמעגל הקרוב והמיידי. הנאשם הוא אחד הפורעים המרכזיים באירוע הלינץ', והוא זה אשר הכה בראשו של נפגע העבירה באמצעות מקל עץ בעת שהיה שכוב על גבו שותת דם ללא יכולת להתגונן מפני ההמון המוסת. הנאשם המשיך והכה את נפגע העבירה בראשו כאשר הוא שכוב על גבו, עיניו פתוחות, ראשו שותת דם והוא ללא תנועה. בגין האמור, עבאס הורשע בתום הליך ממושך בעבירת מעשה טרור של ניסיון רצח, ונגזר עונש מאסר של 17 שנים.

המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, באמצעות מנהלת המחלקה, עו"ד רחל מטר וכן עו"ד עידית פרג'ון, הגישה הבוקר ערעור על עונשו של עבאס בטענה כי לא ניתן משקל מספק לנסיבות החמורות בהן בוצעו המעשים, החמורים בפני עצמם ממילא, וכי היה מקום למצות את הדין עמו. זאת, בפרט בשים לב לאווירה והעיתוי בהם בוצעו, ובהינתן שהמחוקק קבע עונש מירבי של 25 שנות מאסר לעבירה מן הסוג שביצע. 

עיתוי המעשים: הפרקליטות סבורה כי מעשי טרור המטילים אימה ופחד, על רקע גזעני ובעת משבר ומערכה צבאית, הם מין החמורים שבדין. לא דומה ביצוע מעשה אלימות ממניע לאומני-אידיאולוגי במצב רגיעה, לביצוע המעשה במצב שבו "השטח תוסס", והיה מקום ליתן לכך משקל משמעותי. יודגש כי החומרה הרבה באירועים כדוגמת האירוע שלפנינו טמונה גם בדינמיקה של ההמון המוסת, כאשר כל מעשה של כל אדם בודד מוסיף ומשלהב את ההמון שסביבו, כאשר הצטברות המעשים יוצרת נחשול של אלימות והרס.

חומרת המעשים: באירוע חמור כל כך של מעשה טרור של תקיפה אלימה וחסרת רחמים, ממניע לאומני-אידיאולוג ומתוך מטרה להמית אדם – יש למצות את הדין עם המבצעים, לא כל שכן מי שחלקו במעגל המרכזי והאלים ביותר כמשיב בענייננו. העברת מסר כזה תתרום תרומה משמעותית למלחמה בתופעה בזויה זו, אשר מגבירה מתח ומלבה שנאה בין הקבוצות השונות באוכלוסייה ופוגעת ברקמה העדינה של החיים המשותפים בערים המעורבות ובמדינה כולה. 

החמרת ענישה בעבירות טרור: המחוקק החמיר בחוק המאבק בטרור את העונש למעשי טרור, וגם בית המשפט העליון עמד על כך שיש להחמיר בענישה בעבירות אלו. עונש המקסימום הקבוע לצד עבירת ניסיון הרצח בה הורשע הנאשם הינה 25 שנות מאסר, והוא הורשע גם בעבירות נוספות. העונש המרבי מבטא את עמדתו הערכית של המחוקק ביחס לחומרת העבירות ומחייב ענישה מחמירה מזו שנגזרה על הנאשם. 

הפגיעה הקשה בקרבן העבירה: בגזירת העונש לא ניתן גם משקל דיו לפגיעה החמורה בנפגע העבירה כתוצאה מאירוע הלינץ'. נזקים אלו מלווים אותו, כאמור, עד היום, ועוצמתם אינה מפתיעה בשים לב לחומרת התקיפה שעבר. לנפגע העבירה נגרם נזק קשה ביותר הנוגע לכל תחומי חייו – הגופני והנפשי. 

לאור האמור, סבורה הפרקליטות כי אף שהוענש אשר הוטל על הנאשם הינו ממושך, הוא אינו הולם את חומרת מעשיו, האכזריות והעדר הרחמים שבאו לידי ביטוי באירוע בו הורשע. כמו כן, העונש אינו מבטא דיו את הענישה הראויה בגין מעשי טרור אלימים ממניע לאומני, לא כל שכן ניסיון רצח באירוע לינץ' על רקע לאומני. ענישה זו אינה משקפת את מעגלי הפגיעה הרחבים של מעשי הנאשם – מעבר לפגיעה החמורה בגוף ובנפש הקורבן הישיר להם – על הבטחון, על סדרי המשטר ועל הקיום המשותף בישראל.יום ראשון, 9 באפריל 2023

כתב אישום נגד אזרח תאילנד שרצח את שותפו לעבודה

 פרקליטות מחוז דרום (פלילי) הגישה לאחרונה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד אזרח תאילנדי (39), אשר התגורר ועבד במושב גילת, לאחר שרצח את שותפו לעבודה.

 

על פי כתב האישום שהגישה עו"ד שולי רוטשילד, עולה כי הנאשם BUWON ROSDEE  המכונה "או" עבד במשק במושב גילת יחד עם עשרה עובדים נוספים מתאילנד וביניהם המנוח. ביום האירוע הגיע הנאשם, כשהוא נוהג בבובקט למתחם המגורים בכוונה לאתר את המנוח ולגרום למותו. המנוח אשר שהה במתחם יחד עם עובדים נוספים יצאו מחדרם למשמע הרעש שנגרם מכניסת הנאשם עם הבובקט אל המתחם. הנאשם הבחין בהם ושעט לעברם עם הבובקט ואלו נאלצו לברוח על מנת להתחמק מההתנגשות עם הבובקט, וכתוצאה מכך אחד העובדים נפצע בגבו ובידו הימנית. בשלב זה ברחו העובדים מן המתחם, כאשר המנוח ועובד נוסף ברחו מחוץ למתחם בעוד הנאשם נוסע בעקבותיהם. הנאשם, הבחין במנוח שזעק לעזרה, נסע במהירות לעברו, פגע בו מאחור באמצעות כף הבובקט ודרס אותו. מיד לאחר מכן, הנאשם הרים את המנוח באמצעות כף הבובקט ונסע עד הגיעו אל שטח פתוח בסמוך, שם השליך את גופת המנוח ועזב את המקום.

 

בבקשת המעצר עד תום ההליכים שהוגשה במקביל ציינה עו"ד רוטשילד כי: "... המשיב רצח בכוונה את המנוח באמצעות כלי השוקל כ 3.7 טון, שבקצהו כף ברזל משוננת, ושיסע את גופו של המנוח , כל זאת לפי גרסתו בשל העובדה כי המנוח העז לקרוא לו "ותיק". כל זאת עשה המשיב תוך כדי העמדת תשובי המתחם כולו בסכנה עת דרס והרס את כל מבנה המתחם שדייריו נאלצו לנוס על נפשם על מנת לא להיפגע מהבובקט".

לנאשם יוחסו עבירות רצח, חבלה בכוונה מחמירה והיזק בזדון.

 

התיק נחקר על ידי תחנת אופקים וימ"ר נגב במשטרת ישראל.יום ראשון, 2 באפריל 2023

כתב אישום נגד תושב הדרום בגין סחיטה באיומים של קבלנים שפעלו בדרום

 המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום, נגד עדאל אלסאנע (37) מטראבין אלסנע וחברת "עין האופק" שבבעלותו, בגין סחיטה באיומים של קבלנים בדרום בגובה של כ – 2.26 מיליון ₪, קבלת דבר במרמה בגובה של 2.09 מיליון ש"ח ועבירות כלכליות נוספות.

על פי כתב האישום שהגישו עוה"ד נועה ברח"ד ושאול אשחר, בין נובמבר 2018 ועד מרץ 2023, הפעיל אלסאנע חברת שמירה בשם "עין האופק", בלי רישיונות ומתאימים ממשרדי המשפטים והעבודה. באמצעות החברה, וחברה נוספת שבבעלותו, סחט הנאשם באיומים דמי שמירה מאחד עשרה קבלנים באזור הדרום. וזאת, בין היתר באמצעות שימוש בשמו של שבט טארבין, שזכה למוניטין שלילי בתחום הפרוטקשן והאלימות. המוניטין העברייני של אלסאנע כבן שבט טארבין, סייע לו להטיל אימה על קבלני הבניה שפעלו באזור אופקים, שדרות ובאר שבע  לפיה יגרם נזק לאתר הבניה, או לכלי העבודה של הקבלנים, אם לא ישלמו לו עבור "שירותי שמירה".

 

בשנים האחרונות התגברה תופעת סחיטת דמי החסות ("פרוטקשן"), ובפרט באזור הדרום. מדובר בתופעה חמורה המאיימת על יסודות הסדר החברתי, על עקרונות משטר החוק, על שלוותם של אזרחים ועל יכולתם לנהל את חייהם האישיים והעסקיים מבלי מפריע וללא איומים. במסגרת התופעה, גורמים עבריינים, הציעו שירותי "שמירה" לקבלנים ובעלי עסקים שונים, בתמורה לתשלום. בעל עסק שסרב לשלם לאותם גורמים, נחשף לאיומים, פגיעות ברכוש, גניבות ונזקים שונים. מרבית בעלי העסקים נאלצו לשתף פעולה עם אותם גורמים ועם אלסאנע ביניהם, ובתמורה לתשלום "דמי החסות" הם זכו ל"שקט" וביטחון יחסי, בין היתר מפני פגיעה של אותם גורמים עבריינים בעסקם ובנכסיהם.

 

לנוכח התופעה הרווחת של השמירה הכפויה, ברבים מהמקרים הנאשם כלל לא נדרש לאיים מפורשות לשם קבלת עבודת השמירה באתר הנמצא ב"טריטוריה" שלו, "המוניטין" שצבר לעצמו כ"נותן החסות" בשטח, מבהיר לקבלן הבניה שעליו להיענות ל"הצעת השירות" של הנאשם, ללא כל איום מפורש מצידו. קבלנים מסוימים אף פנו מיוזמתם לנאשם, מבעוד מועד, כדי להינצל מנזקים וגניבות.

 

בין היתר, מתואר בכתב האישום כיצד התגברה איימתו של אלסנע על הקבלנים, באמצעות נזקים שאירעו באתרים על ידי גורמים שזהותם אינם ידועה. במקרה אחד, נופצה שמשה טרקטור של קבלן שהודיע על הפסקת השמירה והנאשם איים על הקבלן שהאשים את השומר בפגיעה. במקרה אחר, אחר, של אתר חדש שבו טרם ניתנו שירותי השמירה שלו, ידע הנאשם להשיב במהירות טלוויזיה גנובה בשווי של עשרות אלפי שקלים, ובתמורה דרש וקיבל את השמירה גם באותו האתר. במקרה נוסף, בו נמנע קבלן התחמק מלחתום מולו על חוזה "שמירה", יד עלומה גנבה דלק מכלי העבודה במספר הזדמנויות.

 

אלסאנע נהג להדביק מדבקה המזוהה עם העיסוק שלו באתרי הבנייה על מנת לסמן לאחרים כי האתר הזה "חוסה" תחת הפרוטקשן שלו. במטרה להסוות את העובדה שהוא מבצע גביית דמי חסות ופרוטקשן, אלסאנע הקים חברה המעניקה כביכול שירותי שמירה, קנה כלי רכב והדביק עליהם מדבקות עם סמל ושם החברה, והעסיק שומרים, מבלי שקיבל רישיון כדין לתת שירותי שמירה.

 

סך ההתקשרויות שהשיג אלסאנע תוך סחיטה באיומים עמד על לפחות 2,260,000 ₪. בנוסף, אלסאנע השיג במרמה בנסיבות, בעזרת מצג שווא לפיו ההתקשרות עם עין האופק שבבעלותו "מסודרת" ונעשית כחוק, בעוד שאלסאנע, לחברה ולשומריה כלל לא היו רישיונות מתאימים, התקשרויות בשווי של לכל הפחות 2,097,000 ₪.

 

לאלסאנע יוחסו עבירות של סחיטה באיומים, עושק, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קיום משרד שירותי שמירה וארגון שירותי שמירה ללא רישיון , עיסוק כשומר ללא רישיון, העסקת שומר ללא רישיון, עיסוק כקבלן שירות ללא רישיון. בנוסף, יוחסו לאלסאנע עבירות הלבנת הון. זאת, לאחר שאת הרכוש האסור שהתקבל מכח עבירות הסחיטה באיומים והמרמה, בגובה כולל של לפחות 4,361,000 ₪, הפקיד הנאשם בחשבון הבנק של החברה, וערבב אותו ביתר הכספים שהיו בחשבון, במטרה להסתיר את מקור הכספים.

 

בבקשת המעצר שהוגשה במקביל ציינו עו"ד ברחד ואשחר כי: "בבחינת מסוכנתו של המשיב יש לתת את הדעת גם ל"מכת המדינה" של סחיטת דמי החסות. לנוכח תופעה נרחבת זו והנזק האישי, והחברתי והכלכלי שהיא גורמת,  כמו גם לנוכח מיעוט המתלוננים וחששם של המאוימים כי תלונה עלולה להוביל לפגיעה בהם ובעסקיהם, ישנה חשיבות מרובה בהרחקת המאיימים שנתפסים מפעילותם."

 

כמו בן הוגשה בקשה לחילוט של כ 350,000 ₪ שנתפסו בחשבונות הבנק שלו ושל החברות שבבעלותו, 4 רכבים הרשומים על שמו ושימשו את עסק ה"שמירה", ובהם רכב יוקרה, וכן המחאות בסך של כ 400,000 ₪ שנתפסו במשרדי חבר השמירה.

 

התיק נחקר במסגרת כח משימה שמירה כפויה, ע"י מפלג תשתיות ביאל"כ – להב 433 במשטרת ישראל, משרד העבודה ורשות המיסים.כתבי אישום נגד 17 תושבי ירושלים, לוד והרשות הפלשתינית שביצעו עסקאות נשק לא חוקי

 פרקליטות מחוז ירושלים (פלילי) הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתבי אישום נגד 17 נאשמים, תושבי ירושלים, לוד והרשות הפלסטינית כבני 40-20, וזאת לאחר שביצעו כ-30 עסקאות נשק לא חוקי אשר פעילותם נחשפה באמצעות סוכן משטרתי.

על פי כתבי האישום, שהוגשו באמצעות עו"ד שחר מלול, במהלך השנה האחרונה הופעל על ידי המשטרה סוכן סמוי נגד סוחרי אמצעי לחימה לא חוקיים. הסוכן והנאשמים, אשר לחלקם היכרות מוקדמת, ניהלו משא ומתן על מחיר וסוגי כלי הנשק, בין היתר, אקדחים מסוגים שונים, רימוני הלם ורימוני עשן, וזאת במטרה למכור את כלי הנשק לסוכן. לאחר שהסוכן והנאשמים נפגשו, הסוכן קיבל לידיו את כלי הנשק והנאשמים קיבלו את התשלום עבורם בשווי כולל של כמיליון שקלים. לעיתים במסגרת הפגישה בין הסוכן לנאשמים נעשה שימוש בכלי הנשק על מנת לוודא את תקינותם. בין הנאשם לסוכן בוצעו כ-30 עסקאות במקומות שונים, בין היתר, ירושלים, לוד ובשטחי הרשות הפלשתינית.

 

כתבי האישום מייחסים לנאשמים, כל אחד על פי חלקו, ביצוע עבירות של סחר בנשק, קשירת קשר לביצוע פשע, שהייה בישראל שלא כדין וסיוע לסחר בנשק.

 

הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרם של הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם.

 

מהפרקליטות נמסר כי: "הפעלת הסוכן המשטרתי וליווי החקירה מראשיתה על ידי הפרקליטות הינם חלק מהרחבת המאבק בתופעת כלי הנשק הבלתי חוקיים והסכנה הכרוכה בהם. מעשיהם של הנאשמים מעידים על המסוכנות והתעוזה שלהם ואנו בטוחים כי פעילותו של הסוכן סיכלה עסקאות נוספות ושימוש בלתי חוקי בנשק"יום רביעי, 29 במרץ 2023

הסגרתו של אליהו סויסה מרומניה לישראל בגין ביצוע עבירות מין בשלוש מתלוננות

 אליהו סויסה, תושב בני ברק כבן 41, הוסגר אתמול מרומניה לישראל בגין ביצוע עבירות מין חמורות בשלוש מתלוננות, בעקבות בקשת הסגרה שהגישה המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה. פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) הגישה היום בקשה לחידוש ההליכים המשפטיים נגדו.

בשנת 2017 הוגש כנגד סויסה כתב אישום בגין עבירות מין חמורות שביצע בשלוש מתלוננות, בהמשך לכך, התקיים דיון שמטרתו הקראת כתב האישום בפניו, אולם סויסה לא התייצב בבית המשפט. גם לדיון שנקבע מחדש כשבועיים לאחר מכן, לאור היעדרותו מהדיון הראשון, לא התייצב. לאחר שלא התייצב בפעם השלישית, התברר כי עזב את הארץ וההליכים המשפטיים כנגדו הותלו עד לאיתורו והבאתו לדין.

בינואר האחרון סויסה אותר ברומניה והמחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה העבירה לרשויות ברומניה בקשה למעצר זמני, הוא נעצר ולאחר מעצרו הוגשה, באמצעות עו"ד ג'ני קרמנייב, בקשה להסגרתו מרומניה לישראל. היום הגישה פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי), באמצעות עו"ד שרון הר ציון, לבית המשפט המחוזי בעיר בקשה לחידוש ההליכים המשפטיים נגדו ובמקביל בקשת מעצר עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בבקשת המעצר צוין, בין היתר, כי "המשיב הוסגר לישראל בחלוף שש שנים, בהן שהה בחו"ל במספר מדינות, חלקן כאלו שאין לישראל הסכמי הסגרה איתן, מה שהכביד על איתורו...המשיב הראה במעשיו ובבריחתו הממושכת כי ביכולתו, הכלכלית והטכנית, לשהות מחוץ למדינה פרק זמן ממושך ובדרך זאת לסכל האפשרות לקיים משפטו. המשיב הוכיח כי הוא מוכן לשלם מחיר אישי וכלכלי כבד כדי להתחמק ממשפט כאשר ברח עם אשתו ועם ילדיו ונדד ממדינה למדינה רק כדי לא לעמוד למשפט".

 

תיק ההסגרה טופל בשיתוף מדור תיאום מבצעי חו"ל במטה הארצי.